Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ NGỌC THỦY HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khoảng năm 1887, có 3 anh em chú bác họ, gốc Chợ Mới là ông Lê Văn Tình, Lê Văn Lem và Nguyễn Văn Hiền đã đưa nhau đến khai phá đám rừng hoang, tả ngạn sông Cái Nha Trang về phía Núi Sạn. Lúc bấy giờ, Ngọc Thuỷ và Núi Sạn còn là dải đất liền. Lúc đầu, sáng sớm đi, tối về, nhưng về sau, con cái đông đảo nên họ phải cất nhà ở lại và bàn tính đến chuyện lập họ đạo. Đầu thế kỷ 20, các ông được quý linh mục thừa sai ở giáo xứ Chợ Mới cho phép dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên, mái tranh, vách đất, tại phía Núi Sạn, tục gọi là “Bầu Quai” và lấy tên là “họ Gò Dê”, vì vùng này lúc đó có nhiều cây nhãn rừng, khi chín rụng xuống trái màu đen óng, giống phân dê.