Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ KHIẾT TÂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Sau Hiệp định Genève 20.07.1954, Thuỷ quân lục chiến Việt Nam di chuyển từ Bắc vào Nam và đóng tại ven biển Nha Trang, từ Cầu Đá, Bình Tân, Cửa Bé tới phi trường Nha Trang. Vì số gia đình Công giáo di cư đông khoảng 1.000 người, Đức Cha Marcel Piquet Lợi vào Sài Gòn yêu cầu Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi tiến cử một linh mục di cư ra Nha Trang phụ trách.

Giáo Xứ Khiết Tâm: Hình Thành và Phát Triển

Trước biến cố 1975, dân số khu vực khoảng 5.468 người, đa số là gia đình binh sĩ, trong đó số giáo dân khoảng 1.500 người. Hiện nay dân số lên tới 8.000 người, trong khi số giáo dân chỉ trên dưới 1.000 người.