Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Hòn Thiên: Hình thành & Phát triển

Giáo xứ Hòn Thiên: Hình thành & Phát triển

Từ Quốc lộ 1, khu vực phía bắc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ngang qua vùng đất thuộc các giáo xứ Thủy Lợi và Hộ Diêm, nhìn xuống phía biển sẽ nhận ra ngôi thánh đường nhỏ nằm dưới chân hòn Núi Một. Đó là thánh đường mang thánh hiệu Gioakim và Anna của giáo xứ Hòn Thiên.