Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Gò Đền: Hình thành và phát triển

Giáo xứ Gò Đền: Hình thành và phát triển

Năm 1960, Gò Đền và Gò Thao chính thức được nâng lên hành Giáo Xứ theo Giáo Luật, Đức Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Văn Lạc làm quản xứ tiên khời, và ngài cũng đã cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường thứ ba, cũng là thánh đường hiện tại, được hoàn thành vào đời cha Hilariô Trần Khắc Hỷ (1960-1962)