Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo họ Khánh Vĩnh: Hình thành và phát triển

Một số giáo dân Khánh Vĩnh đến từ Phước Lương nay thuộc xã Diên Thọ - Diên Khánh, cũng có một số đến từ giáo xứ Khánh Dương thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Theo người dân kể lại. Khởi đầu có một cha người Pháp tên là Conrentin Savry (OFM) đến truyền giáo trong thời kỳ loạn lạc tại vùng GiaLê nay thuộc xã Sơn Thái - Khánh Vĩnh.Tại đây cha cất một căn nhà nhỏ vào năm 1960 để tiện cho sứ vụ truyền giáo của mình.