Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Chánh Toà mừng đón Cha Phó mới: Phêrô Nguyễn Chí Công

Sáng nay, ngày 18/12/2010, lúc 9g45 Giáo xứ Chánh Toà đã mừng đón Cha Phó mới: Phêrô Nguyễn Chí Công.