Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh tại nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông Mồng 3 Tết

Hình ảnh tại nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông Mồng 3 Tết

Hình ảnh tại nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông Mồng 3 Tết

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cây Vông

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cây Vông

Hình ảnh Giáo xứ Cây Vông mừng lễ Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ

Giáo Xứ Cây Vông: Hình thành và Phát triển

Giáo Xứ Cây Vông: Hình thành và Phát triển

giáo xứ Cây Vông là một trong các giáo xứ kỳ cựu nhất của vùng Nha Trang, được hình thành cùng một thời gian với Hà Dừa, Bình Cang. mà thánh đường và khu vườn của Nhà Gai là do Cố Giám Mục Tilopolis và các Linh mục thừa sai người Pháp cùng với sự đóng góp của giáo dân đã mua từ những năm 1730.