Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Bắc Vĩnh:  hình thành và phát triển

Giáo xứ Bắc Vĩnh: hình thành và phát triển

Giáo xứ Bắc Vĩnh nguyên là một Giáo họ thuộc Giáo xứ Tân Bình, được tách ra để chính thức trở thành một Giáo xứ mới.