Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ BẮC THÀNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vào khoảng tháng 10.1954, giáo dân Công giáo di cư từ các giáo phận miền Bắc như Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá và miền Nam như Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ... đến lập nghiệp tại khu vực Xóm Mới.

Chuyên mục: Gx Bắc Thành
Giáo xứ Bắc Thành: Hình Thành và Phát Triển

Giáo xứ Bắc Thành: Hình Thành và Phát Triển

Giáo xứ Bắc Thành được hình thành vào khoảng tháng 10.1954 do một nhóm giáo dân của các giáo phận miền Bắc cũng như miền Nam như: Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Phòng, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá, Phủ Lý, Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ ... di cư đến lập nghiệp.