Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

GIÁO XỨ BA LÀNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1955, từ Thanh Hóa di cư vào Nam, một nhóm dân Ba Làng Thanh Hóa chọn Phan Thiết làm nơi cư ngụ, còn một nhóm chuyển đến địa điểm “Chuồng Dê” - Nha Trang tạm trú và lấy tên Ba Làng đặt cho vùng đất mới này.

Chuyên mục: Gx Ba Làng