Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Ninh Hòa: Hình thành & Phát triển

Giáo xứ Ninh Hòa: Hình thành & Phát triển

Giáo xứ Ninh Hoà được hình thành từ năm 1960 với việc tìm đất xây cất Thánh Ðường, trường học, nhà sinh hoạt, nhà các Soeurs do Linh Mục Phaolô Nguyễn văn Lạc (1958-1964). Lễ đặt viên đá đầu tiên do Ðức cố Giám mục Marcel Piquet cử hành ngày 04.04.1963 và hai năm sau: 1965 hoàn tất cơ bản dưới thời Linh mục Phêrô Nguyễn quang Sách, với chiều dài 36m, chiều rộng 12m, cột bê tông cốt thép và lợp ngói ximăng. Vì là một họ nhánh của Gò Muồng (Mỹ Phước), nên Linh mục không ở thường xuyên tại giáo họ.

Kiến trúc nhà thờ Vạn Giã, xưa và nay

Kiến trúc nhà thờ Vạn Giã, xưa và nay

Được chính thức đưa lên hàng chánh xứ năm 1902, các hoạt động mục vụ & phụng vụ của xứ đạo tập trung nhiều hơn, số lượng giáo dân qui tụ nhiều hơn. Dấu ấn đặc biệt là quả chuông do Giáo quyền ROMA gửi tặng được đúc từ Pháp, vành chuông bên dưới khắc rõ dòng chữ