Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Song Mỹ: Hình thành và phát triển

Ngày 16.7.1973,giáo xứ Song Mỹ ra đời theo quyết định của Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, với ý nguyện thực thi hai cái đẹp: “ sống đẹp cả hồn lẫn xác; đẹp mến Chúa, đẹp yêu người”