Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Hòn Thiên: Hình thành & Phát triển

Giáo xứ Hòn Thiên: Hình thành & Phát triển

Từ Quốc lộ 1, khu vực phía bắc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ngang qua vùng đất thuộc các giáo xứ Thủy Lợi và Hộ Diêm, nhìn xuống phía biển sẽ nhận ra ngôi thánh đường nhỏ nằm dưới chân hòn Núi Một. Đó là thánh đường mang thánh hiệu Gioakim và Anna của giáo xứ Hòn Thiên.

Giáo xứ Bình Chính: Hình Thành và Phát Triển

Giáo xứ Bình Chính: Hình Thành và Phát Triển

Theo truyền tụng thì vào thời Văn Thân (1884 – 1887) nổi lên một cuộc bắt đạo tại các làng Công Giáo ở các tỉnh phía Bắc; năm 1885 một linh mục dẫn khoảng 20 gia đình Công Giáo vào Nam lánh nạn tại vịnh Đầm Nại, dưới chân Núi Đình, nay thuộc giáo xứ Bình Chính, thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ( sở dĩ gọi là Giáo xứ Bình Chính là ông bà có ý để nhắc nhở con cháu sau này nhớ về quê Cha, đất Tổ mình là người hạt Bình Chính (Bắc Quãng Bình, giáo phận Vinh)).

Giáo xứ Gò Đền: Hình thành và phát triển

Giáo xứ Gò Đền: Hình thành và phát triển

Năm 1960, Gò Đền và Gò Thao chính thức được nâng lên hành Giáo Xứ theo Giáo Luật, Đức Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Văn Lạc làm quản xứ tiên khời, và ngài cũng đã cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường thứ ba, cũng là thánh đường hiện tại, được hoàn thành vào đời cha Hilariô Trần Khắc Hỷ (1960-1962)