Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

POPE FRANCIS

Đức Thánh Cha Phanxicô

DTC PHANXICO - DCV

Danh mục chính

Chuyên mục: Văn - Thơ Sao Biển
TỰ TÌNH CHUỖI MÂN CÔI

TỰ TÌNH CHUỖI MÂN CÔI

Mân Côi tràng chuỗi thiêng liêng, Năm mươi kinh nguyện nối duyên tình trời, Tình trời cao cả khôn vơi, Tình người sao sánh tình trời vô biên.

Chuyên mục: Văn - Thơ Sao Biển
Thơ: ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN

Thơ: ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN

Đại Chủng Viện Sao Biển Mặt hướng ra biển Đông Lưng tựa vào núi Rớ Hai bên chợ với trường

Chuyên mục: Văn - Thơ Sao Biển
 

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Chúc mừng và cầu nguyện

VUI TRUNG THU

Tải tài liệu