Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN (3415 lượt xem)Qua bộ phim "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" là những câu chuyện lịch sử mà Đức Mẹ hiện ra tại các quốc gia, trong đó có: Mễ Tây Cơ, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Bỉ, Nhật, và Việt Nam.
Bộ phim lịch sử Linh Địa Đức Mẹ gồm 10 tập phim, hai tập đầu của bộ phim giới thiệu sơ về phần Công Giáo và Đức Mẹ, tám tập kế tiếp là phim tài liệu lịch sử của 10 nơi Đức Mẹ hiện ra đã được Toà Thánh Vatican công nhận.


Các video cùng chủ đề
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 3477] Phim Thánh Teresa
Tình Yêu Thiên Chúa [ Đã xem: 2247] Tình Yêu Thiên Chúa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 2488] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 3223] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 2157] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac [ Đã xem: 2185] Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2880] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1786] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1720] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1761] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1774] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2632] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1576] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Mẹ Têrêxa Calcutta [ Đã xem: 1878] Mẹ Têrêxa Calcutta
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1650] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1754] Vua Đavid
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 1485] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2899] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 980] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh