Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tình Yêu Thiên Chúa (2248 lượt xem)Tình Yêu Thiên Chúa bao la như biển trời.
Xin cho con cảm nhận sâu xa Tình Yêu cao vời của Chúa.


Các video cùng chủ đề
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 3478] Phim Thánh Teresa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 2489] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 3223] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 2158] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac [ Đã xem: 2185] Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2881] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1787] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1720] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1762] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1775] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2633] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1577] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Mẹ Têrêxa Calcutta [ Đã xem: 1879] Mẹ Têrêxa Calcutta
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1651] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1755] Vua Đavid
Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN [ Đã xem: 3415] Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 1485] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2900] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 980] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh