Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thứ Sáu Tuần Thánh_2012_TV30 (1148 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
Thứ Năm Tuần Thánh_2012_tv115 [ Đã xem: 1147] Thứ Năm Tuần Thánh_2012_tv115
CN Lễ Lá, TV21 [ Đã xem: 1140] CN Lễ Lá, TV21

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38624 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6580 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17507 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4948 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9319 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5920 lượt xem)