Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thứ Năm Tuần Thánh_2012_tv115 (1146 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
Thứ Sáu Tuần Thánh_2012_TV30 [ Đã xem: 1146] Thứ Sáu Tuần Thánh_2012_TV30
CN Lễ Lá, TV21 [ Đã xem: 1137] CN Lễ Lá, TV21

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38571 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6569 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17492 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4940 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9305 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5912 lượt xem)