Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phục Sinh_2012_tv117 (1430 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN3b mùa Phục Sinh, TV.4 [ Đã xem: 1348] CN3b mùa Phục Sinh, TV.4
CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1350] CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117
CN2b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1286] CN2b mùa Phục Sinh, TV.117
CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21 [ Đã xem: 1321] CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21
CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97 [ Đã xem: 1329] CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97
CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102 [ Đã xem: 1273] CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102
Chúa Giesu lên trời TV46 [ Đã xem: 1330] Chúa Giesu lên trời TV46

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38618 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6579 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6250 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4946 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9317 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5918 lượt xem)