Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN3b mùa Phục Sinh, TV.4 (1348 lượt xem)Nhóm Thánh Vinh Nauy


Các video cùng chủ đề
Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phục Sinh_2012_tv117 [ Đã xem: 1429] Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phục Sinh_2012_tv117
CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1350] CN 4b mùa Phục Sinh, TV.117
CN2b mùa Phục Sinh, TV.117 [ Đã xem: 1286] CN2b mùa Phục Sinh, TV.117
CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21 [ Đã xem: 1321] CN 5b mùa Phục Sinh, TV.21
CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97 [ Đã xem: 1329] CN 6b mùa Phục Sinh, TV.97
CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102 [ Đã xem: 1273] CN 7b mùa Phục Sinh, TV.102
Chúa Giesu lên trời TV46 [ Đã xem: 1330] Chúa Giesu lên trời TV46

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38613 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6578 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6250 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4946 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9317 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5918 lượt xem)