Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN 4b Mùa Chay, TV136 (1076 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN 1b Mùa Chay, TV. 24 [ Đã xem: 1095] CN 1b Mùa Chay, TV. 24
CN 2b Mùa Chay, TV. 115 [ Đã xem: 1075] CN 2b Mùa Chay, TV. 115
CN 3b Mùa Chay, TV.18 [ Đã xem: 1111] CN 3b Mùa Chay, TV.18
CN 5b Mùa Chay, TV.50 [ Đã xem: 1145] CN 5b Mùa Chay, TV.50

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38626 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6252 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17509 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4948 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9319 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5921 lượt xem)