Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN 2b Mùa Chay, TV. 115 (1075 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN 1b Mùa Chay, TV. 24 [ Đã xem: 1095] CN 1b Mùa Chay, TV. 24
CN 3b Mùa Chay, TV.18 [ Đã xem: 1111] CN 3b Mùa Chay, TV.18
CN 4b Mùa Chay, TV136 [ Đã xem: 1075] CN 4b Mùa Chay, TV136
CN 5b Mùa Chay, TV.50 [ Đã xem: 1145] CN 5b Mùa Chay, TV.50

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38620 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6250 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17507 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4946 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9318 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5919 lượt xem)