Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN 1b Mùa Chay, TV. 24 (1094 lượt xem)Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN 2b Mùa Chay, TV. 115 [ Đã xem: 1072] CN 2b Mùa Chay, TV. 115
CN 3b Mùa Chay, TV.18 [ Đã xem: 1109] CN 3b Mùa Chay, TV.18
CN 4b Mùa Chay, TV136 [ Đã xem: 1074] CN 4b Mùa Chay, TV136
CN 5b Mùa Chay, TV.50 [ Đã xem: 1143] CN 5b Mùa Chay, TV.50

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38571 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6243 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17492 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4939 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9305 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5912 lượt xem)