Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáng Sinh_Thánh Lễ ban ngày_tv97_slgd (1013 lượt xem)





Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
Giáng Sinh_Thánh Lễ Đêm_tv95_slgd [ Đã xem: 1032] Giáng Sinh_Thánh Lễ Đêm_tv95_slgd
Giang sinh_Thánh Lễ rạng đông_tv96 [ Đã xem: 987] Giang sinh_Thánh Lễ rạng đông_tv96
CN lễ Thánh Gia_tv127_slgd [ Đã xem: 936] CN lễ Thánh Gia_tv127_slgd
le hien linh tv71 slgd [ Đã xem: 935] le hien linh tv71 slgd

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38621 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6580 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6250 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17507 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4948 lượt xem)
Mùa Thường Niên_năm C_bộ mới (9 video) (9318 lượt xem)