Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN 1c TN, Chúa Chịu Phép Rửa, TV28_slgd (893 lượt xem)

Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN 2c mùa Thường Niên, TV.95 [ Đã xem: 946] CN 2c mùa Thường Niên, TV.95
CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd [ Đã xem: 965] CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd
CN 4c mùa Thường Niên, TV.70 [ Đã xem: 1045] CN 4c mùa Thường Niên, TV.70
CN 14C Thường niên TV65 [ Đã xem: 906] CN 14C Thường niên TV65
CN 15C Thường niên TV68 [ Đã xem: 847] CN 15C Thường niên TV68
CN 16C Thường niên TV14 [ Đã xem: 916] CN 16C Thường niên TV14
CN 17C Thường niên TV137 [ Đã xem: 895] CN 17C Thường niên TV137
CN 18C Thường niên TV94 [ Đã xem: 914] CN 18C Thường niên TV94

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38628 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6581 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6252 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17509 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4948 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5921 lượt xem)