Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CN 14C Thường niên TV65 (906 lượt xem)

Download File PDF - File MP3
Nhóm Thánh Vịnh Nauy


Các video cùng chủ đề
CN 1c TN, Chúa Chịu Phép Rửa, TV28_slgd [ Đã xem: 892] CN 1c TN, Chúa Chịu Phép Rửa, TV28_slgd
CN 2c mùa Thường Niên, TV.95 [ Đã xem: 946] CN 2c mùa Thường Niên, TV.95
CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd [ Đã xem: 965] CN 3c mùa Thường Niên, TV18_slgd
CN 4c mùa Thường Niên, TV.70 [ Đã xem: 1045] CN 4c mùa Thường Niên, TV.70
CN 15C Thường niên TV68 [ Đã xem: 846] CN 15C Thường niên TV68
CN 16C Thường niên TV14 [ Đã xem: 916] CN 16C Thường niên TV14
CN 17C Thường niên TV137 [ Đã xem: 895] CN 17C Thường niên TV137
CN 18C Thường niên TV94 [ Đã xem: 913] CN 18C Thường niên TV94

Các chủ đề khác
TV mùa Thường Niên 2012 (33 video) (38604 lượt xem)
TV Mùa Chay 2012 (6 video) (6576 lượt xem)
TV tuần Thánh 2012 (5 video) (6249 lượt xem)
TV mùa Phục Sinh 2012 (9 video) (17502 lượt xem)
TV Mùa Vọng năm C bộ mới 2012 (4 video) (4946 lượt xem)
TV Giáng Sinh_C (5 video) (5918 lượt xem)